ELIT / ELITSTÖD

Elitbidrag OK Skogshjortarna

Syfte
Att utöver den grundsatsning klubben gör på olika läger, mästerskap, budkavlar etc. ge de löpare som är beredda att elitsatsa på hög nivå ett rättvist fördelat extra ekonomiskt bidrag
Vi hoppas att bidraget kan stödja och inspirera löparna till ökad satsning
i syfte att förbättra såväl fysisk, teknisk som mental kapacitet och
förmåga.
Bidraget skall användas till de aktiviteter som speciferas och tanken är att dessa skall inspirera till fortsatta satsning, utbilda och att utveckla löparens kapacitet och förmåga.

Regler
O-sektionen beslutar inför tävlingsåret vilket maxbidrag som skall gälla.
Baserat på varje löpares rankingpoäng i SOFT´s rankinglista före aktuellt tävlingsår beräknas elitbidraget utifrån en procentsats (se tabell nedan)
För juniorer och förstaårsseniorer jämförs rankingpoängen med den bäst rankade löparen man tävlat i under det föregående året.
Bidrag till löpare med subjektiv rankingpoäng utbetalas ej enligt denna skala men kan i fall då löpare t.ex. varit sjuk / skadad beslutas av klubbens elitledare / O-sektionen
För utlandsläger och tävlingsresa/läger gäller att aktiviteten skall
anmälas och godkännas av klubbens elitledare minst en månad i förväg.
(Muntligen eller på bifogad blankett)
Bidrag till resor utbetalas mot ifylld reseräkning som skall lämnas till
elitledare senast 20:e december. (bifogas)Ø Bidrag kan ej överföras från en
kategori till en annan.Ø Outnyttjat bidrag överförs ej till nästkommande år.
Ansökningsblankett finns
här

Elitstöd 2007

Poäng Procent av elitbidrag Utlandsläger Tävl-resa/läger Resor till träning Löpare med premie
0-5,99 100% 5000 1000 1000 Hanna Ax
6,00-6,99 90% 4500 900 900
7,00-7,99 80% 4000 800 800 Tiina L
8,00-8,99 70% 3500 700 700  
9,00-9,99 60% 3000 600 600  
10,00-10,99 50% 2500 500 500  
11,00-11,99 40% 2000 400 400  
12,00-12,99 30% 1500 300 300  
13,00-13,99 20% 1000 200 200  
14,00-14,99 10% 500 100 100 Karl L
15,00-90,00 0% 0 0 0 övriga

Frågor besvaras av klubbens elitledare.
Skriv ut   
Copyright © 1999-2011 OK Skogshjortarna Alingsås | E-post: webmaster@skogshjortarna.com | Url: www.skogshjortarna.com | På denna sidan används cookies.
Samarbetspartners

AlleBike

SM Sport

Sparbanken Alingsås


                
Ullmax

Börjessons Bil