KLUBBEN / KONTAKTLISTA

Kontaktlista för sektioner och kommittéer OK Skogshjortarna
 
Styrelse Therése Ivarsson (ordförande) 0704-01 58 85   thereseivarsson@hotmail.com
  Hans Voksepp (v. ordf.) 0708-17 76 26 hans.voksepp@fforum.se
  Suzy Larsson (kassör) 0706-88 66 53 suzy.larsson@gmail.com
Patrik Svedjenäs (sekr.) 0723-87 15 01 patriksvedjenas@gmail.com
Tiina Laas (utbildningsansv.) 0762-50 29 57
tiinalaas@hotmail.com
Kjell Einarsson
0705-29 09 35
kjell.einarsson@gmail.com
Roger Walderstedt 0737-83 13 93
roger.walderstedt@gmail.com
Harriet Andersson 0761-27 02 70
harriet.i@telia.com
  Magnus Pedersen
0322-63 96 19
magnuspedersen@telia.com
Sportsektion Kjell Einarsson
Berit Ivarsson
0705-29 09 35
0761-60 96 73
kjell.einarsson@gmail.com
berit.ivarsson@hotmail.com
Elitkontakt Lars Björking 0706-40 61 51
lars.bjorking@gmail.com
Ungdomskontakt Andreas Thérn 0730-43 95 18
andreas.thern@gmail.com
Skidkontakt Kjell Einarsson 0705-29 09 35 kjell.einarsson@gmail.com
PR- och Intäkt Magnus Pedersen 0322-63 96 19 magnuspedersen@telia.com
Stug- och Trivsel Harriet Andersson 0761-27 02 70 harriet.i@telia.com 
Arrangemang Roger Walderstedt
0737-83 13 93
roger.walderstedt@gmail.com
Tidning Ann-Brith Strömberg
0705-27 36 45
tidning@skogshjortarna.com
Hemsida Ann-Brith Strömberg
0705-27 36 45 webmaster@skogshjortarna.com
Klubbstuga OK Skogshjortarna /Hjortgården 
Sandbergsvägen 14
441 39 Alingsås 
Tel: 0322-131 10 
BG 5643-5282
Org.nr 864000-4621
kansliet@skogshjortarna.com


Skriv ut   
Copyright © 1999-2011 OK Skogshjortarna Alingsås | E-post: webmaster@skogshjortarna.com | Url: www.skogshjortarna.com | På denna sidan används cookies.
Samarbetspartners

AlleBike

SM Sport

Sparbanken Alingsås


                
Ullmax

Börjessons Bil