KLUBBEN / HISTORIK

Historik
för
OK Skogshjortarna Alingsås 
 

1955 - OK Skogshjortarna bildas.
1963 - Ungdomssektion bildas
1963 - Skidsektion väljs
1967 - Orienteringssektion organiseras
1968 - Hjortgården byggs
1969 - Festkommitté utses
1970 - Tidningen Skogshjort utkommer för första gången
1970 - Inrättas en motionssektion Hjortgården
1977 - Skid- och motionssektionen ser dagens ljus
Detta år inrättas också en kartkommitté
1985 - PR-sektion bildas
1987 - Antas nya stadgar för föreningen
1999 - IT-grupp bildas och hemsidan publiceras.
Sedan startåret 1955 har klubben arrangerat minst en tävling per år. För att kunna göra detta har i framställt och reviderat ett 50-tal kartor. Vår kart och tävlingssektion gör ett gediget arbete med att framställa dessa, samt med att lägga banor till våra tävlingar.

I mitten av 80-talet bildades ett antal träningsgrupper, Ingos Hjältar var först ut med organiserad träning för juniorer och seniorer. Runt 87-88 bildades också träningsgrupper för de lite yngre medlemmarna. Dessa grupper är nu väl etablerade i klubben och barn och ungdomar slussas genom grupperna på väg till seniorer och stöds på vägen av ett antal engagerade ungdomsledare. Detta arbete har också inspirerat aktiva 35+ till att bilda egna grupper, så nu finns det en herrgrupp och en damgrupp som samlas till träning.

Främsta merit hittills för OK Skogshjortarna är Karin Anelands Nattsmguld i juniorklassen D18. Ett stort antal DM tecken har våra medlemmar också tagit hem under årens lopp, varav många på ungdomssidan.

Men en idrottsklubb består ju inte enbart av aktiva löpare utan även av ett stort antal ideellt arbetande klubbmedlemmar, så även hos oss. De håller igång vår förnämliga Hjortgård och drar in pengar till verksamheten på alla möjliga sätt, ingen nämnd och ingen glömd.

Alingsås i februari 2002

Berit Ivarsson
Skriv ut   
Copyright © 1999-2011 OK Skogshjortarna Alingsås | E-post: webmaster@skogshjortarna.com | Url: www.skogshjortarna.com | På denna sidan används cookies.
Samarbetspartners

AlleBike

SM Sport

Sparbanken Alingsås


                
Ullmax

Börjessons Bil